переже

переже
ПЕРЕЖЕ (44) нар. и предл. I. Нар. Прежде, раньше:

˫ако же хотѣша зълѣ жити. да съмотрѧ б҃ъ переже въсхытити ˫а. (προήρπασεν) Изб 1076, 125; а бѹдѣть тотъ дълженъ немьчиць смолнѧнинѹ. перѣже дати емѹ тъ(ва)ръ смолнѧнинѹ. а въ проче его волѧ. Гр сер. XIII (смол.); Аже латинескыи чл҃вкъ. ѹчинить насилиѥ. свободнь жене. а бѹдѣть пьреже на неи не былъ сорома. за то платити гривьнъ •е҃• серебра. Гр 1229 сп. 1277–1279 (смол.); пакы же ли бѹдѹть кнѧже кѹны. то кнѧже кѹны переже взѧти. а прокъ въ дѣлъ. РПр сп. 1285–1291, 623б; бра(т)е аже того ѹбиете. ѹбиiте мене переже. ЛН ок. 1330, 134 (1255); тако хочемъ мы горожане с мѣштеремъ. переже како вѣсити воскъ на скалвахъ. а вамъ чинити такожь нъ тѧжелѣи нашего полупуда. тотъ товаръ которыи вѣсити на скалвахъ. а ˫азыкъ пуск(а)ти на товаръ. Гр 1338–1341 (полоцк.); Аще зажьжеть гумно. то на потъ. [в др. сп. потокъ] и на грабежь домъ его. переже. пагубу исплативше. РПрМус сп. XIV2, 15 об.; ѿкѡлѣ вѣтру быти. переже заградить. МПр XIV2, 32 об.; бѣжаша дружинѣ своеи. гдѣ бѧху переже вѣсть послали. и сказаша имъ свою погыбель. ЛЛ 1377, 134 об. (1186); и ре(ч) с҃ну мои Костѧнтине. на тобѣ Б҃ъ положилъ переже || старѣишиньство во всеи братьи твоеи. Там же, 142–142 об. (1206); Ѥгда хощеть кнѧ(з) при˫ати гра(д) противны(х) то переже ѿемлють ѹ ни(х) во(д) и брашна и (си) изнем(о)гше ѿ голода и жажi. и предають(с) в руцѣ е(г). ЗЦ XIV/XV, 60б; тысѧчкыи же съ бо˫ары ихъ переже гнаша. ЛИ ок. 1425, 111 (1136); Изѧславъ же хотѧше вси(х) дании к Новугороду Новгоро(д)цкыхъ. акоже есть и переже было. Там же, 141 (1149); ѡн же [Андрей] нѣ вдавъ имъ с҃на но поча имъ давати брата свое(г) Мьстислава. ѡни же не въсхотѣша. переже бо бѧше кнѧжилъ ѹ нихъ. Там же, 183 (1161).

II. Предл. с род. п. Прежде, раньше (чегол.):

Ѥго же око не видѣ ни ѹхо слышѧ. ни на ср҃дце чл҃вкѹ переже прихода х҃ва не възидѹ. Изб 1076, 120; сто˫аста •в҃• не(д). пълне. ˫ако и скрѧгѹце. теплѣ велми переже жатвы. ЛН XIII2, 23 об. (1145); и присла кнѧзь. переже себе с҃на своѥго. въ своѥ мѣсто именемь ивана. Мин XII (ноябрь), 260 об. (зап. 1296); И переже насъ бывши законьници. написаша законъ. МПр XIV2, 237; а московска˫а рать. ходить. ходить [так!] с моимь воеводою. ‹какъ и пе›реже сего. Гр 1390 (моск.); въ четвержьныи же д҃нь переже сл҃нца Вѧчьславъ же и Изѧславъ. и Ростиславъ проидоша валъ на ч(с)тое поле. ЛИ ок. 1425, 157 (1151); а переже весны доспѣвъ сѣдѣти и воеватисѧ ‹с нимъ› со Ѡлгови(ч). Там же, 240 об. (1196).

Ср. преже, прежде.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "переже" в других словарях:

  • ПЕРЕЖЕ — ПЕРЕЖЕ, перёж чего, прежде и наперед; ранее либо сперва. Пережний южн., зап., пск., твер. прежний. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

  • переже́чь(ся) — пережечь(ся), жгу, жжёшь, жгут(ся); жёг(ся), жгла(сь), жгло(сь), жгли(сь); пов. жги …   Русское словесное ударение

  • переже — прежде , диал. переж, севск. (Преобр.), укр. перiже ( i от перiд), блр. переж, др. русск. переже, ст. слав. прѣжде πρό, πρότερον, πάλαι, πρῴην, сербохорв. пре̏ђе, словен. рrе̣̑jе, рrе̣̑j, чеш. přize, др. польск. przedzej, przedze (Брюкнер 442),… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • переже́ненный — пережененный, ен, ена, ено, ены …   Русское словесное ударение

  • переже́чь — жгу, жжёшь, жгут; прош. пережёг, жгла, жгло; прич. страд. прош. пережжённый, жжён, жжена, жжено; сов., перех. (несов. пережигать). 1. Испортить чрезмерным нагреванием, обжиганием и т. п. Пережечь кофе. □ У Темы на ложку падают какие то совсем… …   Малый академический словарь

  • переже — прысл. раней, спачатку …   Старабеларускі лексікон

  • Пережелкнуть — сов. неперех. устар. Приобрести желтоватый оттенок во множестве, один за другим. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • Пережертвовать — сов. перех. Пожертвовать, добровольно отдать, принести в дар всё или многое. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • Пережечь — сов. перех. см. пережигать Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • Пережечься — сов. см. пережигаться Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»